Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Actiflow

Wij zijn een bedrijf dat zich specialiseert in aerodynamica en productontwikkeling. In een team van ontwerpers en aerodynamici wordt specialistische kennis van luchtstroming geïmplementeerd in diverse fasen in de productontwikkeling. Daarnaast worden onze expertise en onze simulatiemogelijkheden veelvuldig toegepast op consultancy basis.

Onze klanten variëren van grote multinationals tot kleine startende bedrijven met een nieuw product. Zo rekenen we onder andere aan auto's van Ferrari en Lamborghini, maar ontwerpen net zo graag de luchtstroom in een couveuse of een bubbelbad.

Visie

Er worden veel producten ontwikkeld waarbij aerodynamica een belangrijke rol speelt. Dit belang wordt echter lang niet altijd erkend tijdens een productontwikkelingsproces, of als een black-box bewaard voor een later stadium. We zien op dit gebied heel veel onbenut potentieel, aangezien vooral in een vroeg stadium, op conceptueel niveau, het verschil gemaakt wordt.

Door juist conceptueel ontwerp en specialisme op het gebied van stromingsleer te combineren worden bijzondere resultaten behaald. Zowel op functionaliteit, efficiëntie en esthetiek, als op kosten.

Expertise

Onze ingenieurs hebben ervaring in productontwerp, aerodynamica (CFD) en meet & regeltechniek.

Om onze diensten te ondersteunen hebben we een uitgebreid computercluster waarop we complexe stromingssimulaties kunnen uitvoeren, en faciliteiten met mogelijkheden tot het bouwen, meten en testen van prototypes.

Aanvullend hebben we ook makkelijk toegang tot windtunneltesten met de TU Delft als partner.