Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Koen Janssen, MRE, procesmanager - Van Roey Vastgoed NV
www.vanroeyvastgoed.be

Van Roey Vastgoed en Koramic Real Estate ontwikkelen momenteel een hoogbouw vastgoedproject in Kortrijk (België).

Het windklimaat, zowel op maaiveldniveau als op terrassen, is voor ons een zeer belangrijke comfortparameter en is tevens bepalend voor het buitencomfort en de leefbaarheid op het openbaar domein. Actiflow was voor ons de geknipte partner om de studie van het windklimaat op en rond het project te begeleiden. Wij hebben als projectontwikkelaars dan ook de vraag gesteld aan Actiflow, om, door onderzoek van het stedenbouwkundig ontwerp, te bepalen of er windhinder en windgevaar zou kunnen optreden, en zo ja, welke maatregelen er dan dienen getroffen te worden om dit te voorkomen.

Door een doorgedreven modellering (geometrie, domeingrootte, resolutie, etc) en een uitgebreide presentatie van de resultaten, heeft Actiflow ons een uitstekend beeld geschetst van het te verwachten windklimaat op en rond de geplande vastgoedontwikkeling. Daarnaast geeft Actiflow inzicht in en een verklaring voor eventuele knelpunten die kunnen optreden. De creatieve en oplossingsgerichte aanpak van Actiflow kunnen wij als opdrachtgever erg waarderen: minstens even belangrijk als het detecteren van risico's op windhinder en windgevaar, is het aanreiken van een strategie om deze risico's tot een minimum te herleiden, om op die manier een optimaal comfort te kunnen aanbieden aan onze toekomstige bewoners. Hierbij toont Actiflow zich een volwaardige en deskundige partner in ons project.

8 maart 2014
9de verjaardag Actiflow
9 jaar Actiflow

Op 8 maart jongstleden heeft Actiflow 9 kaarsjes uitgeblazen. De tijd gaat snel. In de afgelopen jaren hebben we verschillende ups en down gekend, maar we zijn erg trots op de resultaten van al ons werk.

We hebben een mooie portfolio van vaste klanten opgebouwd, en we werken aan leuke en uitdagende projecten.

Ons 10de operationele jaar is net ingegaan, hetgeen betekent dat het volgend jaar feest is. De 10de verjaardag van Actiflow zal uitgebreid worden gevierd, en onze klanten zullen hierbij zeker betrokken worden. We willen niets aan het toeval overlaten, dus de voorbereidingen starten binnenkort. Aan het eind van dit jaar mag u het eerste nieuws hierover verwachten.

April 2014
Project in de kijker: Roofclix®™ daktegels - Validatie van energiebesparingspotentieel
Roofclix

Productontwikkelaar Sustainable Durable Systems B.V., SDS (www.sds-bv.nl) heeft met het Roofclix®™ systeem een potentiële belangrijke troef in handen voor energiebesparing bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Ter validatie, onderbouwing en waar mogelijk verbetering van de werking van dit systeem heeft Actiflow CFD-berekeningen uitgevoerd.

Het Roofclix®™ systeem bestaat uit geïsoleerde, witte, kunststof daktegels welke aan elkaar bevestigd worden middels een koppelstuk. Deze koppelstukken hebben een voetje. Hierdoor ontstaat onder de tegels een kleine luchtspouw.

Deze opbouw leidt tot positieve effecten in zowel de zomer- als wintersituatie:

  • In de zomer weerkaatst een zeer groot deel van het zonlicht via het witte oppervlak van de tegels. Eventuele warmte die door de tegels of het dak naar de spouw wordt getransporteerd zal via de luchtstroming in de spouw worden afgevoerd.
  • Deze minimale luchtstroming in de spouw zorgt in de winter voor een extra isolerende laag. Hierdoor vormt de gehele dakconstructie, inclusief spouw en geïsoleerde daktegels de thermische schil. Dit leidt tot een toename van de isolerende werking van het dak.

Ter validatie (vergelijking met metingen), onderbouwing en mogelijke verbetering van het Roofclix®™ systeem zijn CFD-berekeningen uitgevoerd. De berekeningen hebben laten zien dat de luchtsnelheid in de spouw afhankelijk is van luchtuitwisseling nabij de randen. Dit zorgt voor variërende luchtsnelheden en luchtcondities afhankelijk van de locatie op het dak. De luchttemperatuur in de spouw zal in de wintersituatie echter aanzienlijk hoger zijn dan de buitenluchttemperatuur, doordat de luchtsnelheden zeer laag zijn.

De eerste beschouwing heeft laten zien dat de werking van het Roofclix systeem volgens verwachting is, en dat er nog ruimte is voor verbetering. Op dit moment zijn SDS en Actiflow dan ook bezig verbeteringen aan te brengen en de effecten hiervan inzichtelijk te maken.

maart 2014
Actiflow op de ESEF en IO beurs
Beurs industrieel ontwerpen 2014

Van 11 tot 14 maart was Actiflow met een stand aanwezig op de ESEF beurs in Utrecht, en de week daarna op de beurs Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Op de ESEF beurs verzamelen elke 2 jaar alle professionele partijen geïnteresseerd in productontwikkeling en engineering. De IO beurs van de TU Delft is dan weer gericht op studenten geïnteresseerd in een carriere als ontwerper. Beide beurzen zijn erg belangrijk voor Actiflow om onze naamsbekendheid bij elk van deze doelgroepen te vergroten.

Via deze nieuwsbrief willen we graag alle bezoekers van onze stands bedanken voor hun komst. Dankzij jullie aanwezigheid waren het twee geslaagde beurzen. Nu is het tijd om alle leuke gesprekken op te volgen en in actie te komen. Hopelijk kunnen we naar aanleiding van deze beurs weer een bijdrage leveren aan enkele leuke projecten.

April-juni 2014
Tot slot
Vlerick Business School

Van april tot juni zullen 3 MBA studenten van de Vlerick Business School een 'In Company Project' uitvoeren bij Actiflow.

De studenten zullen zich 8 weken lang fulltime inzetten om Actiflow te helpen bij het uitwerken van een business plan voor de innovaties die Actiflow op de plank heeft. De studenten zullen hun werk uitvoeren bij Actiflow op kantoor, om zo een maximale overdracht van informatie te hebben. Enkel op deze manier kan gegarandeerd worden dat het resultaat ook realistisch is en echt bruikbaar voor Actiflow. Aan het eind van het project zullen de resultaten worden gepresenteerd en verdedigd voor een jury.

Wij kijken er naar uit om met deze MBA studenten samen te werken. Wij wensen hen alle succes toe. De verwachtingen zijn hooggespannen.