Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Ontwerp klimaatsysteem Bakenesserkerk Haarlem

De Bakenesserkerk in Haarlem zal na renovatie een archeologisch bureau gaan huisvesten. Door deze nieuwe functie zal de kerk anders ingedeeld worden. Mensen zullen hier dagelijks gaan werken. Het huidige klimaat in de kerk is dan te koud. Door LBP|Sight werd Actiflow gevraagd verschillende verwarmingsconfiguraties te simuleren via een CFD studie, om vervolgens samen met de klant het optimale verwarmingssysteem te ontwerpen.

Voor het onderzoek is de interne ruimte van de kerk gemodelleerd inclusief de voorgestelde verwarmingselementen en indeling van bureaus, kasten en een vitrine die het openbare gedeelte van de kerk van het archeologisch bureau scheidt. Met de CFD studie werd achterhaald wat de optimale opstelling is voor de verschillende verwarmingselementen. Verder kon aangetoond worden dat de indeling van de bureaus een behoorlijke invloed heeft op de tocht in de ruimte.