Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Brandveiligheid appartementengebouw De Hovenmeester

De Hovenmeester is een appartementengebouw met een binnentuin. Actiflow werd gevraagd de brandveiligheid van het gebouw te onderzoeken, met een focus op de zichtbaarheid langs verschillende potentiële vluchtroutes.

Er werd verwacht dat in geval van brand de slechte zichtbaarheid door de rook en de warmteoverdracht via straling de belangrijkste bedreigingen vormden. De brandweer eiste dat het stralingsniveau niet hoger zou worden dan een vooropgestelde waarde, en er waren duidelijke eisen aan de zichtbaarheid langs de vluchtroutes. Via CFD werden de zichtbaarheid en de straling geanalyseerd, zodat de veiligheid langs de vluchtroutes kon worden geëvalueerd en verbeterd.