Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Onderzoek vluchtroutes atrium

Voor Santbergen Advies- en Ingenieursbureau heeft Actiflow CFD simulaties uitgevoerd om de brandweer in te lichten over de brandveiligheid in het atrium van dit appartementencomplex. Het doel van dit project was het onderzoeken van de temperatuur, straling en zichtbaarheid langs de voorziene vluchtroutes.

Een tijdsafhankelijke CFD simulatie werd gebruikt om alle fysische fenomenen goed mee te nemen. In de resultaten was duidelijk te zien dat er op sommige plaatsen een probleem was met de zichtbaarheid op de vluchtroutes. In samenwerking met de opdrachtgever heeft Actiflow vervolgens enkele innovatieve middelen bedacht om de rookverspreiding te beïnvloeden en de zichtbaarheid te verbeteren. Via nieuwe simulaties kon aangetoond worden aan de brandweer dat de zichtbaarheid dankzij de maatregelen werd verbeterd, zodat het gebouw aan alle brandveiligheidseisen voldeed.