Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Warmtewisselaar

Aangezien er bij het ontwerp van warmtewisselaars veel ontwerpvariabelen zijn die elkaar op een complexe manier beïnvloeden, zijn warmtewisselaars dikwijls overgedimensioneerd. In opdracht van de klant heeft Actiflow daarom een principiële simulatie uitgevoerd om te onderzoeken of CFD simulaties in staat zijn om de warmteoverdracht tussen de verschillende media goed in kaart te brengen.

Er is een simulatie opgezet waarbij de luchtstroming over de spiraal, de geleiding van warmte door het metaal van de spiraal en de waterstroming in de spiraal zijn meegenomen. In de simulatie werd de temperatuur van het koelwater berekend aan de hand van een gegeven temperatuur van de lucht en gegeven materiaaleigenschappen van de spiraal. Na een vergelijking tussen de CFD resultaten en enkele meetdata werd duidelijk dat de stationaire oplossing van de CFD berekening goede overeenkomst vertoonde met de meetresultaten.

Als gevolg kan men concluderen dat CFD inderdaad kan ingezet worden voor het ontwerp van warmtewisselaars, waardoor in een vroeg stadium de onzekerheden in het ontwerp voor een groot deel kunnen worden weggewerkt.