Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Oliescheider

Via CFD is de meerfasenstroming in een separator gesimuleerd, met als doel om ideeën te genereren om de maximum capaciteit van de separator te verhogen. In de simulatie is zowel olie, gas als water gemodelleerd. Aangezien deze stoffen een verschillende massadichtheid hebben, worden er automatisch lagen gevormd bij lage stromingssnelheden. Het gas begeeft zich naar de top, water naar de bodem en de olie in het midden.

Aan de hand van de CFD berekeningen heeft Actiflow alle stromingsfenomenen in de separator kunnen visualiseren en is er een lijst met potentiële productverbeteringen geformuleerd en gepresenteerd aan de klant.