Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Medische thermische dekens

In opdracht van The Surgical Company heeft Actiflow het ontwerp van verschillende thermische luchtdekens geoptimaliseerd. Thermische luchtdekens worden in de medische sector gebruikt om patiënten warm te houden tijdens anesthesie.

Actiflow gebruikte zowel CFD simulaties als infrarood metingen om de lucht- en de warmtestroom door de dekens te visualiseren en beter te begrijpen. Met dit inzicht zijn er verschillende nieuwe concepten ontwikkeld om een optimale verdeling van de warme lucht te krijgen in de dekens. Deze nieuwe concepten zijn vervolgens geproduceerd en getest. Op een iteratieve manier is een optimaal ontwerp vastgelegd voor verschillende dekens. Deze ontwerpen zijn door The Surgical Company geoctrooieerd.