Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Damen Schelde Naval Shipbuilding

In opdracht van Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft Actiflow een CFD studie uitgevoerd van de luchtstroming rondom een marineschip. Het gesimuleerde stromingsbeeld is vervolgens gevalideerd via een vergelijking met windtunnelresultaten. Dankzij de CFD studie kon een goed beeld gevormd worden van de invloed van verschillende schipcomponenten op de luchtstroming rond het schip, en dat bij verschillende wind- en vaarsnelheden, gecombineerd met verschillende wind- en vaarrichtingen. Op deze manier konden de werkcondities op het schip inzichtelijk gemaakt worden.