Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

PropelWind

De uitdaging van PropelWind is aantonen dat wind gebruikt kan worden als hoofdvoortstuwing van vrachtschepen, met commercieel interessante prestaties en een aanzienlijke reductie van de brandstofconsumptie. De resultaten van drie jaar onderzoek zijn erg bemoedigend, de limieten van het concept zijn geidentificeerd en de industrie begint er positief tegenaan te kijken.

De benadering is uniek, omdat er zeilrace-technologie (Ocean racing, Americas Cup) wordt ingezet, aangevuld met gevestigde scheepsbouwtechnologie en specifieke expertise van Actiflow: hoogwaardige aerodynamica, 3D stromingsanalyses en grenslaagafzuiging.

Actiflow heeft deelgenomen in de laatste fase van het onderzoek en heeft sterk bijgedragen aan de evaluatie van de prestaties van een toekomstige generatie vrachtschepen.