Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Windhinderstudie Den Haag

In onderaanneming van ingenieursbureau LBP Sight heeft Actiflow een windhinderstudie uitgevoerd voor het stadsgebied bij station HS in Den Haag. Het doel van de studie was het inzichtelijk maken hoe het windklimaat verandert door vervanging van een deel van de bebouwing. De analyse werd uitgevoerd volgens de NEN-norm 8100 "windhinder en windgevaar in de gebouwomgeving".

Via de studie werd aangetoond dat de nieuwe bebouwing in het algemeen zorgt voor een verbetering van het windklimaat in dit stadsgebied. Er was echter nog een klein gebied aan één van de ingangen van de hoogbouw waar de windsnelheden hoger waren dan verwacht. Naar aanleiding van dit resultaat is er een kleine aanpassing aangebracht aan het ontwerp van het gebouw, waardoor de windhinder makkelijk kon worden opgelost. Het belang om CFD simulaties vroeg in de ontwerpfase in te zetten is hiermee duidelijk aangetoond.