EVG – Ontwerp en optimalisatie van ventilatoren

Ontwerp en optimalisatie van ventilatoren

Actiflow is kennispartner van EVG, in de afgelopen jaren hebben we samengewerkt in verschillende projecten

De EVG Group is een Duits bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en de productie van ventilatiesystemen en industriële ventilatoren. EVG ontwikkelt individuele oplossingen voor haar klanten, die vervolgens in kleine series of zelfs als one-off worden geproduceerd.

Actiflow is kennispartner van EVG. In de afgelopen jaren hebben we samengewerkt in verschillende projecten, waarbij we bestaande ventilatoren hebben herontworpen voor specifieke applicaties. Speciale toepassingen vragen om klantspecifieke oplossingen. In sommige gevallen moet enkel de behuizing van de ventilator aangepast worden, maar vaak moet ook het ontwerp van de ventilator zelf aangepast worden voor de operationele condities die door de eindgebruiker worden bepaald.

Voor EVG hebben we vooral gewerkt aan het ontwerp van centrifugaal ventilatoren. Onze projecten starten meestal met een stromingssimulatie van een bestaande ventilator, met als doel om te bepalen op welke vlakken we het ontwerp kunnen aanpassen om een bepaald werkpunt te behalen. Vervolgens passen we het ontwerp stap per stap aan, controleren we de praktische haalbaarheid van de aanpassing samen met EVG, en bepalen we vervolgens het effect van de aanpassing met een nieuwe stromingssimulatie. Indien nodig passen we hier ook FEM simulaties toe om de sterkte en stijfheid van de ventilatorbladen te beoordelen. Het resultaat van elke ontwerpiteratie geeft ons nieuwe inzichten en ideeën om tenslotte met een nieuw ontwerp te kunnen komen van de ventilator en/of de behuizing dat voldoet aan alle eisen.

De doorlooptijd van een dergelijk iteratief ontwerpproces hangt sterk af van de precieze eisen en randvoorwaarden, maar ondanks de complexiteit van de projecten die we deden voor EVG, duurde dit proces hooguit enkele weken. Het ontwerpen van een centrifugaal ventilator duurt vaak wat langer dan dat van een axiaal ventilator, aangezien de stromingssimulaties van zo’n ventilator complexer zijn en daardoor meer tijd vragen.